Fetse Fan Klaeiterp (v. Teeuwis 389) reservekampioen hengstveulens te Blauwhuis!
24-08-2009
 

Tijdens de fokdag van Blauwhuis en de daarbij behorende voorkeuring te Sint Nicolaasga, werden er weer diverse veulens bekroond met een 1ste premie en merries met het sterpredikaat bekroond met als vader Rindert, Teeuwis of Beart.

De volgende veulens werden bekroond met een 1ste premie:

- Durkje v.d. Slothoeve (Beart x Gradus) van C.J. Breimer te Bantega;

- Doutzen v.d. T. (Beart x Folkert) van I.J. v.d. Tempel te Oudemirdum;

- Duko fan Hesens (Beart x Abel) van W. Blanke en mw. M. Hoekstra te Jorwert;

- Feikje L. (Beart x Tsjalke) van S. Leyendekker te Witmarsum;

- Fetse fan Klaeiterp (Teeuwis x Jasper) van Comb. De Vries te Wieuwerd;

- Eelkje fan de Lege Geaen (Beart x Bonne) van J. Fopma en Th. Fopma te Gauw;

- Elbrich fan Brundyk (Rindert x Feitse) van T.B. en G. Reitsma-van der Hoek te Schettens.

Feikje L. en Fetse fan Klaeiterp mochten terugkomen voor het veulenkampioenschap waar tijdens de fokdag zelf te Blauwhuis om werd gestreden. Hier werd het prachtig gelijnde en goed bewegende hengstveulen Fetse fan KLaeiterp gekroond met de titel reservekampioen! Een geweldige prestatie.

Ook bij de merries werden er diverse paarden ster verklaard:

- Vokelien P. (Rindert x Leffert) van P. Postma te Allingawier;

- Theuni H. (Rindert x Feitse) van R. v.d. Hoek te Kubaard;

- Trudy fan Lutke Peinjum (Beart x Sape) van N.J. Osinga te Pingjum;

- Voekjen (Teeuwis x Tamme) van J.Tj. Bouma te Nijland;

- Renske fan’e Sanlean (Beart x Piter) van J.H. de Blaauw te Roodhuis;

- Tara fan it Pompebled (Beart x Ulke) van W. Wester te Tjerkgaast;

- Vrouck (Rindert x Jakob) van A.P. Gietema te Allingawier.

Het jeugdkampioenschap ging naar een 2-jarige dochter van Beart en Gonda F.T., in eigendom van dhr. Oosterbaan.

Zelf hebben wij onze eigen gefokte Victoria v.d. Terpen (Brandus x Falke) laten keuren. Deze merrie is inmiddels 11 jaar en was nog steeds in het bezit van alleen het stamboekpredikaat, maar daar is tijdens de keuring verandering gekomen! Eindelijk heeft ze nu ook het sterpredikaat weten te bemachtigen! Ze stond er als de brandweer voor en liep als een trein en dat voor een 11-jarige merrie. Hierdoor werd ze dus ook welverdiend ster verklaard.

Ook ons hengstveulen Daimler v.d. Terpen (Norbert x Rindert) werd in Sint Nicolaasga gekeurd. Hij werd beloond met een 1ste premie!

Tijdens het middagprogramma werden de hengsten net zoals vorig jaar ook weer goed en succesvol vertegenwoordigd.

Tijdens het bestgaand rijpaard bij de merries was er een gedeelde 3e plek voor Miranda Venema met onze eigen merrie Uniek v.d. Terpen (v. Rindert). Tevens bezette Miranda de vierde plek met onze eigen merrie Veralin O. (v. Rindert). Deze merries zijn nog maar net onder het zadel, dus een belofte voor de toekomst!

Bij de hengsten/ruinen ging de overwinning naar Pier (v. Rindert), gereden door Tjitske Schreur en in eigendom van J. Bouma.

De merrie Sinne fan’e Alddyk (oud-kampioene van de fokdag), v. Rindert, deed mij aan de rubriek Jonge Friese Paarden Merries met Tuigaanleg. Ondanks het feit dat zij ’s ochtends ook al haar nodige rondjes had gelopen tijdens de keuring en kampioenskeuring bezette zij toch nog een mooie zesde plek met aan de leidsels Tjalling de Boer. Sinne is in eigendom van Van der Meer te Koudum.

Bij de hengsten/ruinen ging de overwinning naar Menno Patrick fan it Pompebled (v. Teeuwis), gereden door en in eigendom van O. de Vries te Sondel. Een vijfde plek was weggelegd voor Thys (v. Beart), in eigendom van A. Post-Cramer te Winaam en gereden door A. Okkema.

 

 

 
naar nieuws overzicht
 
 

 

 
Beart 411 Teeuwis 389 Rindert 406 Take 455 Tjalbert 460